Missie

De SHC is een initiatief door studenten en young professionals met de missie om jong ondernemerschap in de zorgsector te stimuleren. Daarbij wordt zorginnovatie in de brede zin van het woord geïnterpreteerd en richt de SHC zich op zowel curatieve als preventieve of ondersteunende zorginnovatie en is dit begrip niet beperkt tot een specifiek medisch vakgebied. Zo bestaat de SHC zelf ook uit een multidisciplinair team met leden met verschillende achtergronden en verspreid over heel Nederland. Onder ‘jonge ondernemers’ wordt verstaan dat het ondernemersteam gedragen wordt door individuen die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Visie

De aansluitende visie van de SHC is om jong ondernemers in de zorg de handvatten te bieden die zij nodig hebben om door te groeien tot professionele start-ups en bedrijven. Daarbij is een groot netwerk van belang dat niet alleen bereid is om op financiële wijze te investeren in de jonge ondernemers, maar ook bereid is praktische hulp en instrumentaria te bieden (denk aan coaching om een passend businessplan te schrijven, het bieden van mogelijkheden om klinisch onderzoek te realiseren, pitchtrainingen, etc.). Kortom, de SHC wil hierbij waardevolle connecties mogelijk maken voor jong ondernemers in de zorg en hen de mogelijkheid bieden het beste te halen uit deze contacten. Zo vormt de SHC een brug tussen ondernemende jongeren, professionals en zorginnovaties.