Wat is de Sustainable Healthcare Challenge?

De Sustainable Healthcare Challenge is een stichting die jong ondernemerschap in de zorg stimuleert. Dit doen we door een aantal evenementen te organiseren die allen tot doel hebben om jonge ondernemers in contact te brengen met zorgprofessionals en zorginstellingen, om zo het oprichten van een start-up binnen de zorgsector te faciliteren.

Onze missie is om iedereen in Nederland kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen (blijven) bieden, en om dit te kunnen bewerkstelligen is het van essentieel belang de zorgsector continu te blijven vernieuwen. Met dit doel voor ogen richten wij ons vooral op jonge ondernemers (studenten of net-werkenden) die een innovatief idee hebben om de zorg te verbeteren en dit idee, door een start-up op te richten, de wereld in willen helpen.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een aantal waardevolle partners die ons hun expertise en financiële ondersteuning bieden. Voor het succesvol voortbestaan van de SHC is het daarom van essentieel belang dat we grote bekendheid vergaren onder verscheidene spelers in de zorg. Maar net zo cruciaal voor ons succes is het in contact komen met medisch en paramedisch studenten. Zij zijn immers onze “doelgroep” die we willen stimuleren om de ervaringen die zij opdoen tijdens hun studie (coschappen, stages etc) te gebruiken om te bedenken welke innovaties er nou écht nodig zijn in de kliniek.