Start-ups 2021

Onderstaande startups namen deel het SHC-Traject 2021

Deelnemers SHC-2021

Ontwikkeling van een goedkope, niet-invasieve, easy-to-use en specifieke methode om darmontstekingen te detecteren en monitoren.

MERL

Avondje Uit realiseert zinvolle ontmoetingen voor mensen die behoefte hebben aan meer sociale contacten of zich in een sociaal isolement bevinden. Dit doet zij door het organiseren van periodieke vrijetijdsactiviteiten in de regio Midden-Brabant. Het doel van Avondje Uit is bereikbaar te zijn voor alle jongeren uit de regio die hier behoefte aan hebben. Avondje Uit gelooft erin dat zinvolle vrijetijdsbesteding essentieel is voor het geluk en de gezondheid van jongeren. Door deelname aan de activiteiten van Avondje Uit ontwikkelt een deelnemer de vaardigheden om duurzame sociale contacten te onderhouden. Deelnemers kunnen hun eigen doelen realiseren door de activiteiten samen met deze organisatie vorm te geven.

SixthSense aims to give more freedom to the visually impaired by allowing them to avoid obstacles, orientate and navigate in the busy world. The information is received by a number of sensors carried by the visually impaired and translated to an understandable language through haptic feedback and bone conduction.

Data drijft de toekomst, zowel die van bedrijven als van studenten. Daarom is Datastudent er. Voor bedrijven die hun data willen benutten en voor studenten die hun kennis in de praktijk willen verzilveren.

Datastudent is een Rotterdamse startup die de waarde van data inzichtelijk en toegankelijk maakt voor jou. Onder de begeleiding van deze organisatie verwijdert een Datastudent de obstakels die in de weg staan.

Data is in vele branches belangrijk, en is van groot belang in de zorg van vandaag en morgen.

MERL

Bij In Hetzelfde Schuitje vind je mensen die in vergelijkbare situatie zitten, namelijk mentaal eventjes of langer niet oké zijn. Het lijkt misschien of je er alleen voor staat, maar dat is niet zo. Bij ‘In Hetzelfde Schuitje’ kun je contact leggen met soortgenoten. Samen krabbelen we weer op en vinden we onszelf terug.

Helder en visueel aantrekkelijk uitleggen van ingewikkelde labconcepten.

Een app om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.