Start-ups 2019

Onderstaande startups namen deel aan de Challenge & Congress 2019 of het SHC-Traject 2019

Deelnemers Challenge & Congress 2019

Castana

Castana

Castana houdt zich bezig met de ontwikkeling van de Geno- ecogram App. Met deze app kunnen professionals in de zorg het sociale netwerk van clienten in kaart brengen. Hierdoor wordt het in een oogopslag duidelijk wat de status is van de relaties tussen de familie, vrienden en kennissen van de client, bijvoorbeeld in het kader van mantelzorg.

Een alarmerend probleem

Een alarmerend probleem

Het aantal valse alarmen vanuit fysiologische monitoren is een groot probleem. Ons algoritme kan dit aantal valse alarmen verminderen. Dit resulteert in een lagere werkdruk voor verpleegkundigen, een prettigere herstelomgeving voor de patiënt en bovenal een verbetering van de patiëntveiligheid.

Kuura

Kuura

Kuura biedt een gebruiksvriendelijk platform aan voor mantelzorgers, zorgvragers en zorg-professionals waarin zij aan de hand van een methodische/planmatige werkwijze kunnen rapporteren, zorg-data en -analyses in kunnen zien én in contact kunnen blijven met het zorgnetwerk.

Plexuz

Plexuz

Plexuz is een educational assessment tool die (para)medisch studenten en zorgprofessionals helpt beter inzicht in hun kennislacunes, en tegelijkertijd opleiders helpt om hun onderwijs(aanbod) te verbeteren.

KlikStart: Start Samen

KlikStart: Start Samen

‘Start Samen’ is een interactief leertraject waarbij bijeenkomsten en een app elkaar ondersteunen in het aanleren van digitale vaardigheden om het leven van senioren fijner te maken door hen uit hun sociaal isolement te helpen, zelfredzaamheid te realiseren en samen héél véél plezier te beleven.

Kozie

Kozie

Wij brengen het gevoel thuis bij mensen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen.

Mind Mansion

Mind Mansion

De behandelmethode rondom angst verbeteren door de inzet van virtual reality in combinatie met biofeedback en gamification

MINT Zorgadvies

MINT Zorgadvies

Praktisch, evidence-based duurzaamheidsadvies en implementatie voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

Share Your Care

Share Your Care

Share Your Care (SYC) is een low-cost online platform waarop zorginstellingen -in de breedste zin van het woord- problemen kunnen delen waarvoor ze zelf (nog) geen oplossing gevonden hebben.

Sidekick

Sidekick

Belangrijke gezondheidsinformatie over de eerste 1000 dagen van een kind, voor laaggeletterden bereikbaar maken op een laagdrempelige manier.

VitalFlap

VitalFlap

VitalFlap: een sensorplatform die erop gericht is om postoperatieve complicaties bij borstreconstructies vroegtijdig, eenvoudig, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te detecteren.

Wellbyte

Wellbyte

Wellbyte offers matchmaking between professionals and patients that are going into mental healthcare.

Neuro-Friendly Lifestyle

De mate waarin het brein functioneert is bepalend voor de werkzaamheden die we kunnen verrichten op een dag. Bij zorgprofessionals ligt overprikkeling continu op de loer, wat de kans op fouten en burn-out vergroot. Wij ontwikkelen een oplossing om mensen te ondersteunen in het vinden van hun optimale prikkelbalans; de Neuro-Friendly Lifestyle.

HealthBud

Data platform waar persoonlijke gezondheidsdata vanuit verschillende bronnen geaggregeerd wordt en relevante inzichten uit worden gehaald, wat vervolgens met de gebruiker wordt gedeeld. Door deze inzichten te delen met de gebruiker krijgt de gebruiker inzicht in zijn levensstijl en zo de mogelijkheid zijn/haar levensstijl te verbeteren.

Durf te delen

Durf te delen

Je zegt een hoop, maar wat vertel je nou eigenlijk echt? Het bordspel ‘Durf te delen’ zorgt voor gelijkwaardige communicatie tussen mensen die elkaar tijdens het werk in de zorg niet snel ontmoeten. Wij geloven in de waarde van een goed gesprek waarin iedereen wordt gehoord.