OSAsense, voorheen ‘DiagnOSAS’, is een screeningsinstrument voor slaapapneu. Circa 4 jaar geleden namen we deel aan de SHC. Sindsdien is er een hoop gebeurd!

Het doel van OSAsense is om slaapapneu in de eerste lijn veilig uit te kunnen sluiten. Patiënten bij wie slaapapneu niet kan worden uitgesloten, worden verwezen naar de tweede lijn voor definitieve diagnostiek en behandeling. OSAsense is daarmee laagdrempelig, efficiënt (geen wachtlijsten) en kostenbesparend voor zowel patiënt als zorgverzekeraar.

In 2015 ontstond het idee voor OSAsense binnen TIM Solutions; een multidisciplinaire denktank bestaande uit jonge artsen en technici. Al snel kwam de SHC om de hoek kijken: een stichting die jong ondernemerschap in de zorg stimuleert. De SHC heeft ons het benodigde netwerk evenals in-kind ondersteuning geboden om van een concept te komen tot een werkend prototype en uiteindelijk een in eigen beheer ontwikkeld product.

Inmiddels is OSAsense een groeiend bedrijf met enkele vaste medewerkers. Diverse huisartsen, kennisinstellingen en ziekenhuizen zijn nauw betrokken. Wij zijn trots dat zorgverzekeraar Menzis de inzet van OSAsense vergoed in de regio’s Twente en Groningen en dat OSAsense inmiddels door meer dan 200 huisartsen wordt gebruikt. Daarnaast wordt OSAsense ook steeds vaker ingezet in de tweedelijnszorg.

Als zorginnovatie en startende onderneming liepen wij met enige regelmaat op tegen bureaucratische muren. Door volop in te zetten op de wetenschappelijke onderbouwing van OSAsense hebben we echter toch grote stappen vooruit kunnen maken. Het advies wat wij willen meegeven is dan ook: als je gelooft in je eigen idee, moet je blijven volhouden!