Pacmed is ontstaan vanuit de Nationale Denktank van 2014, waar Wouter, Willem en Hidde met 20 andere enthousiaste academici oplossingen bedachten voor maatschappelijk (verantwoord) gebruik van ‘Big Data’. Vlak na de oprichting in 2015 namen Wouter en Willem deel aan de SHC, met name om in contact te komen met experts uit het veld en gezamenlijk uit te werken op welke manier je een duurzame organisatie met kwaliteit van zorg als belangrijkste waarde in een complex maatschappelijk veld vorm kan geven.

Sinds de deelname in 2016 is Pacmed doorgegroeid naar een volwassen bedrijf met meer dan 25 data scientists, jonge artsen en juridisch personeel. Momenteel ontwikkelt en implementeert Pacmed op meerdere gebieden datagedreven beslisondersteuning, met waardevolle samenwerkingspartners waarmee de randvoorwaarden voor verantwoordelijke toepassingen worden vormgegeven. Het volgende doel is om de bewezen toepassingen op een structurele manier in te zetten in de praktijk, met als doel de verhoging van kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Het belangrijkste wat wij jonge ondernemers met goede ideeën mee willen geven is zo snel mogelijk contact te zoeken met het veld en eindgebruiker, continue te leren van deze interactie en ook veranderingen in je product durven te maken. In de zorg is het heel lastig om vanuit ‘desk research’ tot conclusies te komen over strategieën of businessplannen, en je moet echt de deur uit om in de praktijk te ondervinden waar mogelijkheden liggen. Bovendien waarborg je hiermee dat het veld regie houdt over dit soort innovaties en hun mogelijk grote impact.