De tweede trainingsavond van het SHC-Traject heeft op donderdag 11 april plaatsgevonden, en werd gehouden bij onze support partij UtrechtInq op de Uithof in Utrecht. De training werd verzorgd door onze partner VCOL (Virtueel Centrum voor Organisatieontwikkeling en Leiderschap). Tijdens deze training zoomden we in op het werken met een businesscase en een financiële planning.

Één van de eerste stappen die onze start-ups moesten zetten om een businesscase te maken, was het duidelijk in kaart brengen van hun potentiële afnemers. Daar sloot de voorgaande training van Online Department goed op aan, waarbij de start-ups zich al verdiept hadden in de doelgroep van hun product of service. Nadat ze hun potentiële afnemers voor zichzelf goed in beeld hadden gebracht, moesten de start-ups gaan inschatten wat voor toegevoegde waarde hun product zal hebben voor deze afnemers. Voor welk bedrag zal jouw doelgroep bereid zijn om jouw idee of oplossing af te nemen en er voor te betalen? Hoe bepaal je een (reële) prijs voor jouw product of dienst? Voor sommige start-ups was dit een uitdaging, omdat het ‘probleem’ wat zij oplossen met hun product niet direct een bepaald bedrag doet vrijkomen en dus geen directe financiële waarde heeft. Deze start-ups moesten een bedrag gaan koppelen aan de verandering van levenskwaliteit die zij voor hun doelgroep teweeg zullen brengen. Met de ondersteuning van VCOL en de aanwezige coaches lukten het de start-ups om een eerste inschatting te maken.

Vervolgens moest er ook gekeken worden naar de kosten die gemaakt zullen worden om een start-up draaiende te houden, en de financiën die nodig zijn voor een ondernemer om zelf elke maand rond te kunnen komen. Wat kost het om jouw product of dienst te maken, te beheren en zichtbaar te maken voor potentiële afnemers en investeerders? Hoeveel heb je nodig om in je levensonderhoud te kunnen voorzien en wanneer gaat dat lukken met je start-up? Deze vragen zetten onze start-ups goed aan het denken over de kosten waar ze rekening mee zullen moeten houden. Uiteindelijk werden de start-ups ook uitgedaagd om over hun eigen grenzen na te denken. Stel dat jouw product of dienst een groot succes is op de markt, hoeveel tijd wil jij maximaal besteden aan jouw start-up? Welke andere activiteiten, zoals sporten of naar de bioscoop gaan, mogen niet in het gedrang komen door het succes van jouw start-up?

Door nu al na te denken over deze toekomst scenario’s en alle financiële aspecten van een onderneming goed in kaart te brengen, zullen onze start-ups zo goed mogelijk voorbereid aan hun avontuur beginnen en later voor minder verrassingen komen te staan.

We willen VCOL nogmaals van harte bedanken voor deze interessante en leerzame training, en UtrechtInq voor het hosten van onze tweede training! Op donderdag 25 april zal de derde training plaatsvinden van het SHC-Traject waarbij VCOL ons meer zal leren over geconcentreerd werken aan resultaten.