Holtrop Ravesloot is alweer een aantal jaar als partner verbonden aan de Sustainable Healthcare Challenge. Wij zien de SHC als ‘instituut’ jaar-in-jaar-uit groeien. Elk jaar een nieuw, bevlogen en enthousiast bestuur van studenten die vanuit hun passie met zorginnovatie een bijdrage willen leveren, en daarnaast een groeiend aantal oud-bestuursleden die betrokken blijven bij de stichting. Het is en blijft een plezier om daar, vanuit onze expertise, een bijdrage aan te mogen leveren.

Holtrop Ravesloot is, als eerste searchorganisatie, al meer dan 57 jaar betrokken bij het invullen van directie- en bestuurdersrollen binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de zorg. Onze grootste valkuil is dat wij op voorhand ervan uitgaan dat wij weten welk type leider nodig is voor een organisatie. Maar de werkelijkheid is dat wij keer op keer leren dat elke fase van een sector of organisatie om verschillend leiderschap vraagt. Sparren met het SHC bestuur over ‘hoe het nu dit jaar weer te organiseren’ houdt ons, dus bedankt daarvoor, scherp. De boodschap van de SHC is een mooi uithangbord om ook bij onze opdrachtgevers het onderwerp innovatie te kunnen blijven benoemen.

De zorgsector bevindt zich in een hevige dynamiek en zit middenin een aantal pittige transities. Het adagium hierbij is vaak ‘hetzelfde of meer kunnen bieden aan zorg(kwaliteit) met minder geld’. Dat is een uitdaging. Vernieuwing van zorgprocessen, met behulp van allerlei devices, domitica, software, etc. is en blijft meer dan noodzakelijk. Volgens een gerenommeerd adviesbureau verandert er de komende 15 jaar meer dan in de afgelopen 300 jaar. Dat is nogal een uitspraak. Daarbij blijft verandering en vooral het bestendigen daarvan altijd moeilijk. Zo ook in een human capital gedreven omgeving als de Nederlandse zorgsector. Hoe blijf je dan toch vernieuwing stimuleren? Juist, door initiatieven zoals de SHC.

Onze blik op het zorgdomein is ondertussen ook aanzienlijk breder dan een aantal jaar geleden. In eerste instantie werkten wij alleen voor instellingen en leek er een grote tegenstelling te zijn tussen publiek en privaat. Gelukkig zien wij de vervlochtenheid tussen beide groeien en bestaat ons domein zorg, naast de aanbieders, uit toeleveranciers, adviseurs, investeerders, verzekeraars en startups. Voor deze organisaties mogen wij de eindverantwoordelijke directie-/bestuurders- en toezichthoudersrollen invullen. De SHC en haar boodschap helpen ons om daarbij oog te houden voor het borgen van nieuwe competenties (bijvoorbeeld inzake digitalisering en sustainability) in leiderschapsteams. U kunt ons altijd laten meedenken bij vragen over/uitdagingen inzake onder andere leiderschap, invulling topstructuur en governance.

Holtrop Ravesloot, 2017

Gerald Knol, partner