Ondernemen met druk op de ketel: samen naar een toekomstbestendige zorg!

De kaders van de zorg staan al lange tijd vast, maar zijn ze in hun huidige vorm wel toekomstbestendig? Duidelijke kaders die we nu kennen zijn bijvoorbeeld de eerste-, tweede-, en derdelijnszorg, de arts als spil in het behandelplan van de patiënt en de intramurale zorg die geleverd wordt in het ziekenhuis. Echter, grote maatschappelijke problemen, zoals oplopende zorgkosten, de groeiende zorgvraag door vergrijzing en chronische zieken en het schrijnende  personeelstekort, zetten deze kaders onder druk. Om onder deze druk uit te komen zullen er structurele veranderingen plaats moeten vinden in ons zorgsysteem en zullen we vragen moeten beantwoorden zoals: “Hoe willen we de zorg inrichten in Nederland?”, “Wie draagt welke verantwoordelijkheid in het zorgsysteem?” en “Welke belangen wegen we mee in de zorgkeuze?”

De antwoorden op deze vragen zullen het zorgsysteem op de proef stellen. Thema’s zoals de implementatie van nieuwe technologieën, digitalisering, value-based healthcare en patiëntgerichte zorg passen zich niet aan het huidige zorgsysteem aan, maar schudden de kaders van het systeem op. Denk hierbij aan innovaties zoals thuismonitoring van chronisch zieke patiënten, een algoritme dat de werkwijze van een huisarts kan ondersteunen en de zorgverlener die steeds meer de rol van zorgadviseur aanneemt richting de patiënt, die de touwtjes meer in handen krijgt. Deze thema’s hebben gemeen dat ze het randje van de zorg opzoeken, waar ze de grenzen van het zorgsysteem verleggen.  

De grenzen van het zorgsysteem verleggen kan enkel als pioniers opstaan die verder kunnen kijken, denken en dromen dan het randje van de zorg. Dit zijn de zorgondernemers van de toekomst, die ondanks tegenslagen en de rigide kaders van het zorgsysteem, de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen tonen om de zorg te innoveren. Geen makkelijke opgave, wel een belangrijke! Zo kan het zorgsysteem bestand worden tegen de maatschappelijke problemen van de toekomst. Daarom willen we met het thema van het SHC Bestuursjaar 2021/2022 terug naar de kern van de Sustainable Healthcare Challenge door studenten en young professionals uit te dagen om de grenzen van het zorgsysteem op te zoeken. Want zij zijn het, die later op het randje van de zorg, grensverleggend ondernemen. 

Visie

Met ons jaarthema willen we terug naar de kern van de SHC. We willen de visie en de missie van de SHC centraal stellen, als rode draad door het jaar heen. De evenementen die georganiseerd zullen worden dagen jong talent uit om verder te kijken dan de bestaande kaders van de zorg. Door te inspireren, motiveren en faciliteren zullen pioniers de grenzen verleggen.

Waarde

Een belangrijk speerpunt dit jaar is het objectiveren van de waarde-toevoeging van de SHC. Het is belangrijk voor de stichting om inzichtelijk te maken bij welke partij we welke waarde toevoegen. De behoeftes van alle betrokken partijen zullen in kaart gebracht worden om zo onze stichting te kunnen blijven verbeteren.

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van de SHC vergroten staat dit jaar ook centraal. We zullen extra stappen zetten op het gebied van marketing & communicatie en de bestaande banden tussen allen betrokken partijen, zowel online als offline. Ook zal de website grondig op de schop genomen worden, zodat deze weer up-to-date is en kan dienen als professioneel visitekaartje.