Jaarthema Sustainable Healthcare Challenge 2020

Zoals ieder jaar, wordt er ook dit jaar weer een jaarthema verbonden aan de SHC en de evenementen. Het jaarthema dit jaar is Personalized Healthcare

In Nederland willen we de zorg steeds meer richten op de patiënt en zijn/haar situatie in plaats van op zijn/haar ziekte of beperking. Iedere patiënt is tenslotte anders, waarom zou de zorg dan wel hetzelfde zijn?

Deze verschuiving van ziektegericht naar persoonsgericht werken in de zorg, wordt ook mogelijk gemaakt omdat er steeds meer data en nieuwe technologieën beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van zorg verlenen op afstand. Jonge patiënten met een druk leven, kunnen op deze manier gemakkelijker zorg(advies) ontvangen. Maar denk ook aan Personalized Medicine, wat steeds meer populariteit wint. Hierbij wordt de gegeven medicatie toegespits op de specifieke genetische eigenschappen van patiënten. 

Kortom, persoonsgerichte zorg kan heel breed getrokken worden binnen de Nederlandse gezondheidszorg en dat is ook precies de manier waarop wij het thema interpreteren. Wij vinden Personalized Healthcare een goed jaarthema voor de SHC omdat innovaties op welke manier dan ook bijdragen aan het op maat maken van zorg, maar ook innovaties zijn vaak geen one size fits all.