Jaarthema Sustainable Healthcare Challenge 2020

We staan aan de start van het nieuwe jaar met de SHC en het jaar 2020 staat over de gehele wereld al ruime tijd in het teken van COVID-19. Wachtend op een vaccin of behandeling worden we dagelijks gezamelijk voor lastige vraagstukken en ingewikkelde keuzes gezet. Normen en waarden die al lange tijd als belangrijk werden beschouwd in de Nederlandse gezondheidszorg komen nu in korte tijd onder een vergrootglas te liggen en worden afgewogen met andere belangen in de huidige situatie, zoals financiële belangen. Dit is ook hoe wij hopen dat de gezondheidszorg zich blijft onwikkelen. Zo bracht dit ons het jaarthema van de SHC 2020/2021: “Toekomstbestendige zorg: samen zorgen voor morgen.”

Binnen het jaarthema hebben we gekozen voor enkele normen en waarden binnen de gezondheidszorg die wij erg belangrijk vinden en het komend jaar willen gaan belichten. De onderwerpen zijn inclusiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Met bereikbaarheid willen we komend jaar met name de focus leggen op e-health. E-health geeft de behandelaar en patiënt meer inzicht in de gezondheid van de patiënt, waardoor een betere behandeling persoonlijk gericht op de betreffende patiënt kan worden bewerkstelligd. Sinds dit jaar heeft de e-health een grote stap vooruit gemaakt en daar willen we komend jaar op vooruitbouwen, zodat anderen geïnspireerd worden.

Zoals de naam van de SHC uitdraagt is duurzaamheid uiteraard een thema waar we dit jaar graag aandacht aan besteden. Hoewel men op het moment dagelijks minder geconfronteerd wordt hiermee, wordt het wel steeds meer duidelijk wat het belang van de ecologische voetprint is van alledagelijkse bezigheden. Ook met de jaarlijks stijgende zorgkosten wordt dit voor meer mensen op denduur moeilijker om te bekostigen.

Inclusiviteit is een van de belangrijkere waarden binnen onze gezondheidszorg. Middels het uitlichten van dit onderwerp hopen we het belang hiervan verder uit te dragen, zodat dit ook in de toekomst een belangrijke waarde binnen onze gezondheidszorg blijft.