Winnaars 2015

Onderstaande startups hebben in 2015 de Challenge & Congress gewonnen

Winnaars 2015

mount

Mount

MOUNT deelt het spreekkamer gesprek op in geautomatiseerde stappen, zodat de patiënt voorbereid en ondersteund door het proces wordt geleid. Voor artsen betreft het een instrument dat het keuzeproces van de patiënt inzichtelijk maakt.

 

 

adjuvoAdjuvo Motion

Adjuvo motion heeft als doel om door middel van technologie de revalidatie van patiënten die een beroerte hebben gehad te verbeteren. Zij doen dit onder andere met hun unieke hardware- en software systeem dat op de specifieke behoefte van de patiënt kan worden afgestemd.

 

 

diagnosasDiagnosas

Diagnosas is een kosteneffectieve, patiëntvriendelijke, laagdrempelige en betrouwbare screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom in de huisartsenpraktijk. Door gebruik van DiagnOSAS kan het aantal verwijzingen naar een slaapcentrum naar schatting met tenminste 25% worden gereduceerd.

 

 

Zivver

In het tijdperk van toenemende zorgen om privacy en security, heeft ZIVVER als doel hét platform te zijn waarmee organisaties en personen hun gevoelige informatie delen, specifiek in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan het delen van patiëntgegevens (brieven, scans, databestanden) of het versturen van vertrouwelijke rapporten of contracten.

 

 

mitoo

Mitoo

Mitoo wil dat invalide kinderen net als alle andere kinderen kunnen meedoen aan activiteiten buitens huis.  Wij ondersteunen hierin door het leveren van producten voor outdoor activiteiten, sport en persoonlijke verzorging.

 

 

smart

Smart e-consult system

Een intelligent vragensysteem dat gebaseerd op de up-to-date medische protocollen correcte specifieke informatie verschaft aan patiënt en zorgprofessional.