De dag waarop zorginnovaties gestimuleerd en gesteund konden worden tijdens hét event voor jong ondernemerschap was eindelijk aangebroken op 1 juni 2016 bij Mediq te Utrecht: de Challenge&Congres van de stichting Sustainable Healthcare Challenge (SHC). Na een innoverend traject konden de winnende start-ups zich presenteren voor het publiek en de SHC partners, die verschillende hulpmiddelen aanreikten om de ondernemingen naar een hoger plan te tillen.

Welkomstwoord

Het publiek en de deelnemers van de 15 geselecteerde start-ups namen plaats terwijl Wilbert Bekendam, voorzitter van de SHC, en Mirjam Bink, dagvoorzitter, het evenement aftrapten met een welkomstwoord. “We maken vandaag een reis door de tijd van ons zorgstelsel waarin het veranderende zorglandschap centraal staat”, vertelt Wilbert enthousiast. Hij vervolgt: “Maak contact met jonge zorgondernemers na de pitch-rondes en laat u inspireren door de vijf sprekers die een belangrijke functie bekleden binnen het zorgveld.” Via de congres app waar deze dag gebruik van werd gemaakt, de Yellenge app, kon het programma worden gevolgd.

Als eerste werd het woord gegeven aan gastheer en spreker Arthur de Bok, CEO van Mediq. “Binnen Mediq zijn we bezig met een enorme transformatie, we zien dat het zorglandschap erg aan het veranderen is.” Verschillende trends, zoals de toenemende leeftijd van ouderen en de toename van behandelingen, werden uitvoerig besproken. “De zorgkosten worden onbeheersbaar als je naar de toekomst kijkt. 45 procent van de ouderen heeft meerdere aandoeningen en de behandelkosten van chronische aandoeningen zullen met 50 procent toenemen. Dat is een kostenpost die je met innovatieve oplossingen moet aanpakken en daar dragen wij als organisatie graag aan bij”, vertelde de Bok.

Pitchronde 1

Ondertussen stapelden de zenuwen zich op bij de deelnemers toen de eerste vijf start-ups door Mirjam Bink werden genoemd voor de eerste pitchronde. Binnen één minuut presenteerden jonge ondernemers hun innovatieve idee aan het publiek. Bluemed, een communicatieplatform waar kunnen zorgverleners op een eenvoudige en duidelijke manier wondinformatie en foto’s kunnen opslaan en bekijken voor betere wondzorg, trapte af. Daarna was de beurt aan Bluepoint, die een waterdichte behuizing voor insulinepompen heeft ontwikkeld, om ervoor te zorgen dat water-gerelateerde activiteiten mét insulinepomp mogelijk zijn. Cloudcuddle ontwikkelde een opblaasbare, lichtgewicht en transporteerbare veilige slaap tent voor gehandicapte kinderen. Digipatho is een netwerk van pathologen die biopten digitaal beoordelen waardoor het huidige proces verbeterd zal worden met behulp van nieuwe technologie. Tot slot was de beurt aan Ereva, een start-up die zich richt op de implementatie van de nieuwste ICT en mobiele toepassingen gericht op het herstel van de patiënt. De pitchers werden staand ondersteund door de sprekers en het publiek, waarna sommige deelnemers genadeloos werden afgekapt met een luid applaus zodra de 60 seconden waren verstreken. Dit daagde de pitchers extra uit om zo kort en bondig mogelijk hun concept te presenteren.

Sturen op gezond gedrag

Vervolgens stapte Marian Kaljouw op het podium. In haar huidige functie als voorzitter van de raad van bestuur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NzA) houdt ze zich onder andere bezig met de betaalbaarheid van de zorg. Ze schetste een verontrustend beeld over de ontwikkelingen van de economie: “U bent straks de helft van uw inkomen kwijt aan de zorg. De helft!”, benadrukt Kaljouw. “Het ligt een beetje in de lijn der verwachting dat de zorgkostengroei ongeveer gelijk zal blijven aan de afgelopen 10 jaar als er niks verandert. En dan ziet u dat de kosten gaan stijgen tot 28 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren.” Om dit scenario voor te blijven is het volgens Kaljouw cruciaal om te investeren in gezond gedrag in plaats van te sturen op kwaal-gericht aanbod. “De zorg kan pas veranderen als we in staat zijn om ons bekostigingsmodel om te bouwen richting uitkomst-bekostiging.”

Pitchronde 2

Na een korte pauze presenteerden de volgende vijf deelnemers hun start-up tijdens de tweede pitchronde.
Touchless Industries ontwikkelde een veilige, simpele en flexibele Internet of Things (IoT) platform voor de zorgsector. Gight is een LED-verlichting aangestuurd door een bewegingssensor waardoor men in het donker veilig door het huis kan lopen. Klup is een applicatie die op basis van gemeenschappelijke interesses en locatie mensen weer aan elkaar koppelt. Medacc ontwikkelde een product dat bedoeld is om een ultrasound transducer te fixeren op het lichaam tijdens langdurige of dynamische metingen. Tot slot gaf Mirjam het woord aan Pacmed, een beslissing ondersteunend systeem voor artsen gebaseerd op de analyse van zorg data. “Dat waren weer vijf inspirerende ondernemers”, concludeert Mirijam Bink. De spanning bouwt zich op naar de volgende vijf ondernemers die geduldig hun beurt afwachtten.

Van volume-based-care naar value-based-care

Na de tweede pitch-ronde sprak Jan Kimpen, Chief Medical Officer bij Royal Philips. Op een enthousiaste en gedreven manier deelde hij zijn visie over de industrialisering van de zorg met het publiek. “Het gaat tegenwoordig om connectivity in de gezondheidszorg. We hebben al deze zorginnovaties, die deze jongelui vandaag presenteren, nodig om de zorg efficiënter en goedkoper in te richten.” Kimpen sprak zich onder andere uit over de transformatie van volume-based-care naar value-based-care, dat erop gericht is de waarde van patiëntenzorg te maximaliseren. Ook kwam customization of health ter sprake, waarbij de moderne consument gepersonaliseerde zorg als standaard verwacht. “We willen sneller geholpen worden wanneer we ziek zijn”, aldus Kimpen.

Pitchronde 3 & aankondiging finalisten

“We gaan door met de derde pitch-ronde van de laatste start-ups, dus ik nodig u allen uit om te gaan staan”, zei Mirjam Bink. Als eerste presenteerde Cora haar idee: het toegankelijker maken van zorg voor mensen met een erfelijke hartziekte middels een gebruiksvriendelijk programma dat mensen door het zorgtraject heen verbindt. Als tweede kwam Smartfloor aan bod, een slim ondervloersysteem op basis van sensoren waardoor activiteit kan worden geregistreerd in verschillende ruimtes. Daarna kwam Tinybots op het podium, een start-up die een robot heeft ontwikkeld die demente ouderen bijstaat. De vierde start-up presenteerde VisitU, een virtual reality concept met live-stream die patiënten en dierbaren met elkaar verbind. Als laatste kwam Voice of Medicine aan bod, een mobiele applicatie die medicijnbijsluiters voorleest aan laaggeletterde patiënten.

Na een geweldige ochtend was het tijd voor de lunch. Tegelijkertijd vond er een besloten vergadering plaats tussen de SHC-partners om de finalisten te bepalen. “Na een lastig beraad is het uiteindelijk toch gelukt om een keuze te maken”, zei voorzitter Wilbert nadat iedereen zijn zitplaats weer had gevonden. “De winnaars van de SHC 2016 die mogen pitchen voor publiek en partners zijn Bluemed, Bluepoint, Pacmed, Cora en Voice of Medicine!”

Terug in de tijd met een kijkje in de toekomst

Na de aankondiging van de finalisten waren alle ogen gericht op Maarten Rook, voorzitter van de raad van toezicht van Gelre Ziekenhuizen. Hij gaf een terugblik op het ontstaan van het Nederlandse zorgstelsel en haalde de rol van innovatie aan. “Rond de jaren ’80 was er al veel ondernemerschap en ontstonden er nieuwe technieken. De belangrijkste boodschap die ik wil meegeven is dat succes ook een probleem kan worden. Dit betekent dat de oplossingen van vandaag ook moeilijkheden kunnen worden over 30 jaar. Weet waar je aan begint als je iets nieuws verzint”, zo klonk het advies.

 Van terug in de tijd naar een blik vooruit; de laatste spreker gaf iedereen een kijkje in de toekomst. Singularity specialist Yuri van Geest startte met een metafoor; hij liet een video zien over de tsunami van 2004 als symbool voor de technologische veranderingen, zoals robotica en nanotechnologie, die als een vloedgolf op de samenleving afkomen. “Bij Singularity University kijken we naar nieuwe, exponentiële technologieën. We geloven dat het niet meer gaat om know-how, maar om care-why. Je bent als organisatie snel out-dated wanneer je je maatschappelijke verantwoordelijkheid, je intrinsieke motivatie, niet uitdraagt.”

Live bidding

Tot slot werd de live bidding geleid door Ruud Koolen, hoofdredacteur van Skipr. De vijf start-ups kregen elk nog drie minuten de tijd om dieper in te gaan op hun concept, waarna er kritische vragen gesteld konden worden vanuit het publiek. In totaal werd er 15.000 euro aan prijzengeld uitgedeeld aan de finalisten. Daarnaast wonnen Bluemed, Bluepoint, Pacmed, Cora en Voice of Medicine ook juridische- en strategische adviesgesprekken, kantoorplekken, publiciteit, workshops, bootcamps en andere professionele hulp. Afsluitend werd er volop geborreld en kreeg iedereen de kans zijn of haar netwerk uit te breiden.

We kijken terug op een hele mooie periode waarin waardevolle innovaties de kans hebben gekregen om te groeien in het zorgveld dankzij de hulp van partners, investeerders en andere (young) professionals. We zien u graag volgend jaar weer terug tijdens de Sustainable Healthcare Challenge 2017!

Door Anke Vermeulen, ambassadeur SHC