DBC Onderhoud

Unknown-1

DBC-Onderhoud biedt inzicht in zorgprestaties en is de objectieve en onafhankelijke expert op het vlak van de DBC-zorgproducten en andere vormen van zorgprestaties. Wij ontwerpen en onderhouden passende en up-to-date prestatiebeschrijvingen voor de tweedelijns zorg. Met dit systeem van duidelijk omschreven zorgprestaties hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars een objectieve en eenduidige ‘onderhandelingstaal’ om te onderhandelen over de kwaliteit, prijs en volume van de (geleverde) zorg.

www.dbconderhoud.nl