Boonstoppel Subsidie Advies B.V. heeft al ruim elf jaar expertise als intermediair op het gebied van subsidies, voor zowel bedrijven als non-profit organisaties. Boonstoppel is gespecialiseerd in het initiëren van subsidiekansen, het aanvragen van subsidies en het coördineren van het gehele subsidieproces. Dit doet Boonstoppel voornamelijk voor bedrijven die gericht zijn op innovatief-, internationaal- en duurzaam ondernemen. Hierbij heeft Boonstoppel dankzij haar ligging in de Health Valley regio veel ervaring met bedrijven in de health sector.

Om innovatie al in een vroegtijdig stadium van de juiste financieringsmix te kunnen voorzien is Boonstoppel sinds een aantal jaar betrokken bij de Sustainable Healthcare Challenge. Tijdens het SHC traject probeert Boonstoppel in samenhang met de doelstelling van de SHC en vanuit een subsidieoogpunt studenten en young professionals tot ondernemerschap in de zorgsector te stimuleren. Door de uitstekende samenwerking in de afgelopen jaren hebben Boonstoppel en de SHC besloten zich voor de komende drie jaar aan elkaar te verbinden.

Dankzij de betrokkenheid bij initiatieven als de SHC heeft Boonstoppel vele innovaties met grote potentie voorbij zien komen. Echter ontbreekt bij deze innovaties vaak de verbindende factor, waarmee de innovatie versterkt en versnelt kan worden. De jarenlange ervaring met startups binnen de zorgsector zorgt ervoor dat Boonstoppel actief kan bijdragen aan het verbinden en versnellen van innovaties en het laten groeien van startups. Op deze manier heeft Boonstoppel de afgelopen jaren voor vele bedrijven en startups subsidies weten te realiseren voor innovaties die inspelen op de problematiek van bezuinigingen, personeelstekorten en vergrijzing in de veranderende zorgmarkt.

Zo heeft Boonstoppel afgelopen jaar één van de finalisten van de SHC 2016 ‘Patiënten zonder Grenzen’, inmiddels ‘iGEN’, aan een mooie financiering weten te helpen voor het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van haar businesscase. iGEN is een platform waarmee patiënten en families een medische familiegeschiedenis eenvoudig inzichtelijk kunnen maken, zodat onnodige ziekte of plotseling overlijden ten gevolgen van erfelijke ziekten kan worden teruggedrongen. iGEN richt zich naast de patiënt middels informatie over genetische risicofactoren ook op het empoweren van de arts om beter, sneller en eenvoudiger een diagnose te kunnen stellen. Deze financiering middels subsidie heeft onderneemster Susanne Baars naar de volgende stap in ontwikkeling weten te brengen.

Boonstoppel hoopt middels het partnership met de SHC in contact te komen met studenten en young professionals in de zorgsector om ook hen te helpen met het opstellen van een sluitende businesscase en het realiseren van financiering middels subsidie. Boonstoppel komt hiervoor graag geheel vrijblijvend met deze partijen in contact om de subsidiekansen in kaart te brengen. Een mogelijk vervolgtraject zal dan worden ingericht op basis van no cure no pay.